26 Iunie, 2019

Contractul de ucenicie la locul de muncă

Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic şi beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său (art. 209, Codul Muncii). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia (art 208, Codul Muncii): * angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate; * ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată. Ucenicia la locul de muncă este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 279/2005, republicată Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor Legii nr. ...

continuare →

Noi oportunităti pentru găsirea unui loc de muncă în statele UE prin proiectul-pilot „Primul tău loc de muncă EURES”

Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot menit să-i ajute pe tineri să îşi găsească un loc de muncă într-o altă ţară din UE. În etapa iniţială, proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” va avea ca scop îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere pentru 5.000 de persoane. Citiţi şi nota de la sfârşit, vă poate fi de folos! Aşa cum a fost anunţat în pachetul legislativ în domeniul ocupării forţei de muncă din aprilie 2012, Comisia intenţionează să îmbunătăţească EURES pentru a oferi un grad mai ridicat de transparenţă pe piaţa europeană a forţei de muncă şi pentru a direcţiona persoanele aflate în cautarea unui loc de munca şi pe cele care sunt în curs de schimbare a locului de muncă către zonele unde pot fi găsite locuri de muncă vacante. Sistemul va oferi, de asemenea, un acces mai uşor şi în timp real la locurile de muncă vacante disponibile în UE, prezentând ...

continuare →

Iată ce condiţii trebuie să îndeplineşti pentru înfiinţarea unei firme de mediere a forţei de muncă în România

Potrivit art. 88 (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă. Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile de funcţionare a agentului de muncă temporară, cât şi procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 88 (3) din Codul Muncii. Condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a societăţilor comerciale care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca agent de ...

continuare →

Noile modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.” Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu ...

continuare →

ANAF: Ore suplimentare de muncă pentru angajaţii Fiscului

Ministrul Finanţelor Publice şi Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au dispus ca personalul ANAF direct implicat în procesul de reorganizare să efectueze ore suplimentare sâmbăta şi duminica, respectiv în 2 şi 3 iulie a.c. Aceste măsuri au fost luate în vederea preîntâmpinării perturbării activităţii administraţiilor financiare, precum şi pentru a urgenta procesul de rearondare a contribuabililor la noile administraţii competente, iar transferul tuturor informaţiilor necesare să se efectueze în condiţii optime, astfel încât, începând cu data de 5 iulie a.c., toate administraţiile financiare să funcţioneze la standardele stabilite prin procesul de reorganizare. Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass media menţionează, totodată,  că activitatea de încasări şi plăţi desfăşurată prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului va funcţiona normal, potrivit programului de lucru. De asemenea, la administraţiile financiare din toată ţara vor funcţiona şi centrele de asistenţă telefonică a contribuabilului, iar pe portalul www.anaf.ro rămân active paginile de informare a ...

continuare →

Regimul agentului de muncă temporară

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern care priveşte condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Proiectul de act normativ este deschis pentru sugestii şi propuneri până la data de 18 iunie a.c., pe site-ul Internet al ministerului. ■ In ce priveşte situaţia actuală, Nota de fundamentare a propunerii arată că, în prezent, reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Având în vedere că, prin ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Legea nr.40/2011) a fost revizuită în mod semnificativ instituţia agentului de muncă temporară, pentru o mai bună corelare sistematică a textelor este necesară de asemenea şi revizuirea prevederilor ...

continuare →

Jurisdicţia muncii

Semnalăm tematica privind jurisdicţia muncii potrivit Codului muncii, astfel cum a fost modificat şi completat în temeiul Legii nr.40/2011, în temeiul căreia a şi fost republicat în Monitorul oficial nr.345 din 18 mai a.c. ■ Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii. ● Pot fi părţi în conflictele de muncă: - salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; - angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; - sindicatele şi patronatele; - alte persoane juridice sau ...

continuare →