21 Septembrie, 2019

Documente solicitate de către inspectorii de muncă angajatorilor

Documentele pe care le solicită inspectorii, atunci când vin în control la sediul angajatorului, sunt urmatoarele: 1. Actele constitutive ale societăţii: - Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, - Actul constitutiv, actele adiţionale daca este cazul. 2. Registul unic de control, ştampila societăţii şi împuternicire pentru cel care va reprezenta firma în relaţiile cu Inspecţia Muncii. 3. Dosarele de personal ale salariaţilor din care să nu lipsească: - Contractul Individual de Muncă în conformitate cu prevederile legale de la data întocmirii lui, semnat de ambele părţi; - fişa de post; - deciziile de încetare şi actele adiţionale acolo unde este cazul; - copii după documentele personale ale fiecărui angajat (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul, ultima diplomă de studii absolvită); -  orice alt document care a stat la baza întocmirii Contractului Individual de Muncă și/sau a deciziilor/ actelor adiționale/ procedurilor de cercetare disciplinară ...

continuare →

Cum te înregistrezi în Serviciul Electronic de Mediere a Muncii?

Săptămâna trecută, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) a anunţat lansarea Serviciului Electronic de Mediere a Muncii dedicat persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, dar şi angajatorilor pentru identificarea personalului corespunzător, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. În continuare, ANOFM vine în sprijinul persoanelor interesate prin oferirea informaţiilor necesare în ceea ce priveşte procedura de înregistrare pe site-ul Serviciului (www.semm.ro). Astfel, conturile utilizatorilor (COD Utilizator) în portalul Serviciul Electronic de Mediere a Muncii sunt: - CNP-ul pentru persoane și - CUI-ul pentru companii. Există 3 posibilități pentru a dobândi un cont de utilizator în portalul Serviciul Electronic de Mediere a Muncii: 1. Contul de utilizator poate fi creat de către dumneavoastră (în cazul în care nu ați fost înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă la una dintre agențiile teritoariale ale ANOFM). 2. Sunteți înregistrat ca persoană în căutarea unui loc ...

continuare →

Cum se obţine indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi?

Informaţiile legislative referitoare la indemnizaţiile de şomaj acordate absolvenţilor sunt reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Conform actului normativ, pentru a beneficia de prevederile specifice, absolvenţii trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se întelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi: - nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului; - nu realizează venituri sau realizează din activităţi ...

continuare →

ANOFM lansează Serviciul Electronic de Mediere a Muncii

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă a anunţat lansarea Serviciului Electronice de Mediere a Muncii dedicat atât persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor pentru identificarea personalului corespunzător, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. Conform comunicatului de presă emis de ANOFM, pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii (http://www.semm.ro) oferă următoarele facilităţi: - dacă persoana este deja înregistrată în evidenţele ANOFM, are un cont deja creat în cadrul portalului, activarea acestuia se poate face online sau la unităţile teritoriale ANOFM; - dacă persoana nu este înregistrată în evidenţele ANOFM, se poate înregistra folosind formularul de înregistrare al portalului; - persoanele interesate în găsirea unui loc de muncă pot căuta ofertele de locuri de muncă, după anumite criterii; - publicare CV şi scrisoare de intenţie; - modificare date de contact (personale doar pentru utilizatori înscrişi ...

continuare →

Câte locuri de muncă vacante găsim în perioada 31 ianuarie – 6 februarie?

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 7.710 locuri de muncă, în perioada 31 ianuarie-6 februarie 2013. Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ: Cluj – 1.468, Municipiul Bucureşti – 829, Iaşi – 677, Timiş – 336, Constanţa – 322, Sibiu – 315, Arad – 225, Vâlcea – 218, Braşov – 215, Hunedoara – 206, Bistriţa-Năsăud – 204, Teleorman – 197, Harghita – 172, Mureş – 155, Tulcea – 150, Argeş – 130, Vrancea – 121, Ilfov – 119, Satu Mare – 119, Brăila – 117, Vaslui – 117, Bihor – 115, Călăraşi – 113, Covasna – 109, Gorj – 105, Olt – 98, Maramureş – 90, Botoşani – 79, Neamţ – 77, Suceava – 69, Sălaj – 64, Dolj – 60, Giurgiu – 58, Dâmboviţa – 51, Alba – 50, Prahova ...

continuare →

Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă acordate străinilor în anul 2013

În Monitorul Oficial nr. 881 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea nr. 1253/2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013. Prin actul normativ se prevede stabilirea unui număr total de 5.500 de autorizații de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detașare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizații de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile și numărul de autorizații de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele: - autorizații de muncă pentru lucrători permanenți: 3.000; - autorizații de muncă pentru lucrători detașați: ...

continuare →

Ce prevede legea referitor la concedierile colective?

Încheiem seria articolelor referitoare la contractul individual de muncă prin prezentarea datelor ce ţin de concedierea colectivă, aşa cum sunt prevăzute în Codul Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, conform art. 68, alin. (1) din Codul Muncii, prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de: - cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; - cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi; - cel puţin 30 de salariaţi, daca angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. De asemenea, la stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv se iau în ...

continuare →