13 Noiembrie, 2019

Intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează de obicei la firmele care asigură servicii de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o ofertă fermă de muncă în străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate. În România, activitatea privată de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementată de lege, firmele care asigură serviciile de intermediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv: - societatea de naţionalitate română să fie constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, şi să aibă ca activitate principală “Selecţia şi plasarea forţei de muncă” sau societatea comerciala străină trebuie să fi înfiinţat o filială în România conform prevederilor Legii nr. 31/1990. - atât societăţile comerciale de naţionalitate română, cât şi filialele societăţilor comerciale străine au obligaţia să se înregistreze în registrul special la inspectoratul teritorial ...

continuare →