18 Noiembrie, 2019

În ce condiţii pot vinde o moştenire

În sensul Codului civil, prin moştenire se înţelege dreptul de a culege o moştenire deschisă sau o cotă din aceasta. Sub sancţiunea nulităţii absolute a contractului, vânzarea unei moşteniri se încheie în formă autentică. Dacă nu specifică bunurile asupra cărora se întind drepturile sale, vânzătorul unei moşteniri garantează numai calitatea sa de moştenitor, afară de cazul când părţile au înlăturat expres şi această garanţie. Obligaţiile vânzătorului Dacă nu s-a convenit altfel, vânzătorul este obligat să remită cumpărătorului toate fructele pe care le-a cules şi toate plăţile primite pentru creanţele moştenirii până la momentul încheierii contractului, preţul bunurilor vândute din moştenire şi orice bun care înlocuieşte un bun al moştenirii. Obligaţiile cumpărătorului Ca şi în situaţia vânzătorului, dacă nu există o altă convenţie, cumpărătorul este obligat să ramburseze vânzătorului sumele plătite de acesta din urmă pentru datoriile şi sarcinile moştenirii, precum şi sumele pe care moştenirea i le datorează acestuia din ...

continuare →

Drepturile copiilor la moştenire

O problemă foarte des dezbătută este cea cu privire la rezerva succesorală și cotitatea disponibilă. De menționat este diferența care există între cele două și anume: * rezerva sucesorală este acea parte din patrimoniul celui care lasă moștenirea la care moștenitorii au dreptul în virtutea legii, împotriva voinței defunctului manifetată prin liberalități făcute în timpul vieții și/sau prin dispoziții testamentare pentru cauză de moarte, iar * cotitatea disponibilă (“partea disponibilă a bunurilor”) este acea parte a patrimoniului care excede rezervei succesorale și de care defunctul putea dispune liber, neîngradit, inclusiv prin donații și dispoziții testamentare. Rezerva succesorală este privită diferit de noul Cod Civil care definește rezerva succesorala ca pe o cotă fixă calculată tot dintr-o cotă fixă. În sistemul legii civile române actuale, singurii moștenitori rezervatari sunt: descendenții, ascendenții privilegiați și soțul supraviețuitor, iar în ceea ce privește Noul Cod Civil acesta cuprinde toate clasele de moștenitori legali. În ...

continuare →