20 Septembrie, 2019

Reglementări modificate pentru operatorii economici din turism. Ce s-a schimbat?

Citiţi mai jos care sunt principalele modificări aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 121/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 175 din 29 martie 2013, la H.G. nr. nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.O primă serie de modificări priveşte eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice.Dacă sunteţi în situaţia de a solicita acest certificat, având calitatea de operatorul economic proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice, trebuie să depuneţi la sediul instituţiei publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoţită de documentaţia completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condiţiile şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice. Autoritatea are un termen de cel mult 30 de zile pentru a analiza cererea.Dacă se constată că documentaţia este incompletă, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului vă informează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la ...

continuare →