22 Septembrie, 2019

Modificări la registrul operatorilor intracomunitari

Un recent ordin al preşedintelului ANAF a adus modificări la OPANAF nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Actul normativ de modificare – OPANAF nr. 1.180/2012 este în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 587 din 17 august. Procedura, aprobată prin OPANAF nr. 2.101/2010, are ca temei legal dispoziţiile art. 1582 din Codul fiscal privind înfiinţarea Registrului operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal. Registrul operatorilor intracomunitari a fost înfiinţat la 1 august 2010, fiind organizat în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cuprinzând toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv: - livrări intracomunitare ...

continuare →