18 Ianuarie, 2020

CE a aprobat modificările la PNDR propuse de autorităţile române!

Comisia Europeană a aprobat, în data de 4 aprilie 2012, cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Prin această modificare s-a urmărit, în principal, îndeplinirea obiectivului de creştere a absorbţiei fondurilor alocate României din FEADR în perioada 2007-2013. Astfel, una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de introducerea Măsurii 215 „Bunăstarea animalelor” pentru sectorul porcine. Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri a crescut de la 25.000 la 40.000 euro, iar nivelul minim de formare profesională pentru accesarea măsurii a fost modificat. În cazul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, modificările vizează prelungirea datei la care standardele privind nitraţii şi laptele crud devin obligatorii precum şi a datei la care se încheie perioada de graţie pentru cele doua standarde şi stabilirea unei alocări distincte pentru adaptarea la standarde, introducerea sectorului bovine pentru carne ca şi sector prioritar şi diminuarea ...

continuare →