27 Ianuarie, 2020

ASF schimbă norma pentru distribuitorii de asigurări. Diploma de BAC nu va mai fi necesară

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a publicat în dezbatere un proiect de modificare a Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, care prevede ca diploma de bacalaureat să nu mai fie necesară pentru desfășurarea de activități de sitribuție, fiind înlocuită cu diploma de absolvire a studiilor liceale.ASF argumentează că activitatea de distribuție trebuie să fie analizată pentru fiecare situație în parte, lăsându-le însă libertatea de a presta servicii și celor care “au părăsit sistemul de educaţie iniţială fără şcolarizarea de bază sau alte calificări şi care doresc să obţină aceste competențe într-o etapă ulterioară a vieţii”. Practic, cu diploma de absolvire, persoanele care doresc să devină distribuitori de asigurări se pot înscrie, ulterior, și la o școală postliceală, și la examenul de bacalaureat, daca au nevoie.Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Art. I.–Norma Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1089 și 1089 bis din ...

continuare →

Modificare Codul de procedura fiscala

Prezenta Ordonanță a Guvernului nr. 19/2019 transpune Directiva UE nr. 1852/2017 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, ce a avut termen de implementare în legislația națională până ... ...

continuare →

Modificare legislație case marcat fiscale

Actul normativ analizat astăzi aduce mai multe modificări tehnice, dar și modificări de natură financiar fiscală și contabilă cu privire la legislația utilizării caselor de marcat fiscale. Legea nr. 136 din 12 Iulie 2019 - Lege pentru abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Noi apreciem că principala modificare constă în abrogarea excepției de a nu se utiliza casa de marcat fiscală pentru vânzările de bunuri prin mașini automate, la care încasarea se realizează prin cititoare de carduri bancare sau prin încasarea automată de bancnote.În consecință, acești operatori economici au obligația să se doteze cu astfel de automate, ce sunt dotate cu aparate de marcat cu memorie fiscală. Termenul prevăzut de lege este data de 31 decembrie 2019. Se ...

continuare →