19 Noiembrie, 2019

Comunicare simplificată a informaţiilor cadastrale către notarii publici

Un recent act adiţional la Protocolul de colaborare între Agenţia de cadastru şi notarii publici face mai uşoară comunicarea cu Uniunea Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară. În temeiul prevederilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici trebuie să aibă acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a avut termen, până la 31 decembrie 2012, să asigure punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Aşa cum s-a prevăzut prin aceeaşi lege, între Agenţia naţională şi UNNPR a fost încheiat Protocolul de colaborare nr. 429312/2010, publicat în Monitorul oficial ...

continuare →