15 Noiembrie, 2019

Seminar de legislaţia muncii, evaluarea personalului şi SSM

Organizator: World Trade Institute Bucharest     Data: 28-30 iunie 2013  Locul de desfăşurare: Hotel Parc, Mamaia  În ce constă evenimentul?  În cadrul acestui seminar interactiv, se vor prezenta şi se vor interpreta noutăţile legislative şi normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislaţiei muncii, dar şi aspecte care ţin de evaluarea personalului. Seminarul se adresează agenţilor economici, care vor beneficia de informaţie la zi, completă şi din cea mai autorizată sursă: Ministerul Muncii.  Lectori:Dna Gabriela RADU, Inspector de stat – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeDl Nicolae Voinoiu, Director – Direcţia Control, Securitate şi Sănătate în Muncă – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeTemele conferinţei Partea I – Evaluarea personalului         1. Scopul evaluării personalului 2. Domeniul de aplicare și caracteristicile evaluării performanțelor angajaților3. Etapele evaluării performanțelor angajaților4. Pregătirea evaluării și etapele acesteia- Definirea obiectivelor alese- Alegerea criteriilor de evaluare- Alegerea metodei de evaluare și a periodicității.8. Cine ...

continuare →

Durata programului privind înfiinţarea unor centre de recuperare şi case de tip familial se prelungeşte cu un an

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010 – 2012, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ cuprinde un articol unic, care vizează modificarea anexei “Programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012”, respectiv revizuirea programului “Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” (PIN 1). Astfel, se modifică perioada de derulare a programului, aceasta fiind extinsă de la 3 la 4 ani. Se propune ca durata maximă a proiectelor să fie de 36 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor ...

continuare →

Preşedintele României a promulgat astăzi legea privind majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat astăzi, 8 octombrie 2012, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul preşedinţiei. Actul normativ vizează, în primul rând, stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, începând de la data de 1 octombrie 2012. Deşi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a anunţat în data de 25 septembrie aprobarea amendamentele propuse în proiectul de act normativ, s-a produs o confuzie referitoare la instanţa care constituie forumul decizional pentru adoptarea legii. Astfel, Ministerul Muncii a considerat cameră decizională Camera Deputaţilor, în condiţiile în care procedura se finaliza odată cu obţinerea semnăturii de la Senat. Legea mai prevede eliminarea limitării la trei nașteri a situațiilor pentru care se acordă concediul și indemnizația de ...

continuare →

Acte normative iniţiate de MMFPS

În şedinţa de Guvern de miercuri, 21 decembrie, Executivul a aprobat o serie de acte normative, dintre care le semnalăm pe cele iniţiate de MMFPS, cu relevanţă în domeniul muncii şi asistenţei sociale. ● Ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială “Legea cadru a asistenţei sociale a fost blocată timp de şase luni şi din acest motiv suntem contracronometru pentru aprobarea actelor normative de punere în practică a prevederilor din legea-cadru, iar reorganizarea Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale este un angajament din această lege şi trebuie să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2012”, a declarat ministrul Sulfina Barbu. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale se reorganizează prin preluarea activităţii de inspecţie socială desfăşurată de Direcţia Generală de Inspecţie Socială din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a mai afirmat Sulfina Barbu. Instituţia creată se va numi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi ...

continuare →

Lucrătorii români din Spania pot primi informaţii cu privire la piaţa muncii din această ţară prin intermediul unui call-center

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aduc la cunoştinţă că, la 4 octombrie 2011, a fost dată în funcţiune infrastructura de comunicaţii aferentă pentru serviciul de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică şi poştă electronică, prin care se oferă informaţii şi consiliere lucrătorilor români din Spania şi celor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din această ţară. Astfel, serviciul de call-center va fi funcţional începând de joi, 6 octombrie 2011, de luni până vineri, între orele 09.00- 21.00 (ora României). De asemenea, cei care vor să primească informaţii prin telefon pot suna la numărul: 0034 – 91.343.33.00 din Spania, respectiv 021- 9256 din România. Apelurile sunt taxate cu tariful normal pentru convorbiri naţionale din orice reţea fixă sau mobilă. Funcţionarea şi atribuţiile centrului sunt în sarcina exclusivă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel, au fost desemnate 15 persoane din ...

continuare →

Cu ce se ocupă Casa Naţională de Pensii Publice

O recentă propunere de hotărâre de Guvern, iniţiată de MMFPS, are drept obiect aprobarea noului Statut al Casei Naţionale de Pensii Publice, urmând să fie abrogată Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. De la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP),  sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a ...

continuare →

Atenţie angajatori: se modifică normele privind ucenicia la locul de muncă!

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Schimbări preconizate. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, prin proiectul de hotărâre s-au urmărit în principal următoarele aspecte: - abrogarea dispoziţiilor contrare noii reglementări, şi anume cele referitoare la atestarea maistrului de ucenicie şi la autorizarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice care doresc să încadreze ucenici; b) completarea actului normativ prin introducerea unor dispoziţii noi, de detaliere a aspectelor de noutate introduse prin Legea Nr. 106/2011, precum şi coroborarea pe verticală şi orizontală a acestuia cu actele normative cu care se află în conexiune, în principal cele referitoare la legislaţia privind formarea profesională a adulţilor. Schimbările preconizate sunt grupate, sintetic, astfel: ● Schimbări referitoare la conţinutul contractului de ucenicie - Contractul de ucenicie la ...

continuare →