17 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 22.02.2013 (M.Of. 106/2013). Intrat în vigoare la: 22.02.2013 Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi ale art. 34 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. – Pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%. Art. 2. – Direcţia legislaţie impozite directe, direcţiile ...

continuare →

Direcţiile generale ale finanţelor publice vor face verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante

În Monitorul Oficial de azi (partea I, nr. 104/21.02.2013) a fost publicat un ordin privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările pentru care se face împuternicirea trebuie efectuate până la data de 28 februarie 2013, iar ele vor viza următoarele: - la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a arieratelor (plăţi restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 2013; - la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a plăţilor restante, cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 31 ianuarie 2013; - în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor de la cele două puncte de mai sus, la o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se constată o creştere cu peste 20% a ...

continuare →

O nouă taxă specială pentru exploatarea resurselor naturale

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Astfel, operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata unei taxe speciale. În cadrul proiectului de act normativ se prevede că activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt: - exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), - extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), - extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), - extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), - extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), - extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0720), - extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) - alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, ...

continuare →