23 August, 2019

OFICIAL: A fost publicată Procedura pentru obţinerea ajutoarelor de minimis de către IMM-uri!

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative care stabilesc procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, după ce Ministerul Finanţelor a lansat varianta de proiect la jumătatea acestei luni.Hotărârea nr. 274/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 (M.Of. 305/2013), stabileşte că ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.Aceste sume se acordă în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicatePotrivit actului normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii ...

continuare →

Guvernul a adoptat acordarea ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri!

Oficialii din Guvern au adoptat în şedinţa susţinută ieri la Palatul Victoria, proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 de euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.Prin noua schemă de ajutor se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani după aceea:7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 de euro până la 200.000 de euro inclusiv;5 locuri de muncă, din care cel puţin ...

continuare →

IMM-urile vor primi ajutoare de minimis dacă dezvoltă şi menţin noi locuri de muncă! Vezi condiţiile de acordare

Ministerul Finanţelor a lansat un proiect de Hotărâre prin care se prevede faptul că IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.Aceste sume nerambursabile se acordă în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicatePotrivit proiectului de act normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat.Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane ...

continuare →

JEREMIE: o nouă iniţiativă pentru finanţarea IMM-urilor prin BCR

JEREMIE este o iniţiativă bazată pe un parteneriat între Comisia Europeana şi European Investment Bank Group al cărei scop este de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013. În România, iniţiativa JEREMIE este finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare şi este implementată de către Fondul European de Investiţii cu care Guvernul României a semnat un acord prin care au fost acordate 100 de milioane de EUR pentru Iniţiativa JEREMIE. Banca Comercială Română (BCR) şi FEI au semnat, în decembrie 2010, Acordul privind Instrumentul Financiar de Garantare pentru Acoperirea Primei Pierderi în cadrul unui Portofoliu de Credite, prin care banca va putea acorda credite IMM-urilor eligibile, în limita unui portofoliu în  valoare de 212,5 milioane euro, ...

continuare →