23 August, 2019

Participanţii la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate pot conta pe ajutoare de minimis!

700 de operatori economici pot beneficia, în semestrul al doilea al acestui an, de schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului.Ordinul de reglementare nr. 685/2014, semnat de ministrului economiei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 490/2014.Sunt eligibili pentru ajutorul de minimis operatorii econmici care răspun la o serie de condiţii cumulate, dintre care menţionăm:au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul nu a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în ...

continuare →

Legislaţie: Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Procedura din 15.05.2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 28.05.2013 (M.Of. 305/2013).În vigoare de la 28.05.2013CAPITOLUL IDefiniţiiARTICOLUL 1În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de stat – orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează ori ameninţă să denatureze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;b) schemă de ajutor de stat – orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, precum şi orice act în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă ...

continuare →