18 Iunie, 2019

Ajutoare de minimis pentru promovarea exportului

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului a pregătit proiectul schemei de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în al doilea semestru al anului acesta, şi de care vor beneficia până la 700 de operatori economici ...

continuare →

Participanţii la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate pot conta pe ajutoare de minimis!

700 de operatori economici pot beneficia, în semestrul al doilea al acestui an, de schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului.Ordinul de reglementare nr. 685/2014, semnat de ministrului economiei, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 490/2014.Sunt eligibili pentru ajutorul de minimis operatorii econmici care răspun la o serie de condiţii cumulate, dintre care menţionăm:au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul nu a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în ...

continuare →