24 Ianuarie, 2020

Amortizarea fiscală: ce modificări apar în Codul fiscal 2015? (I)

Mai jos găsiţi principalele diferenţe între Codul fiscal 2003, în forma consolidată, şi Noul Cod fiscal 2015, care urmează să se aplice de la începutul anului viitor. Am optat pentru prezentarea textului viitoarei reglementări, cu adnotări acolo unde apar modificări, pentru o imagine de ansamblu a dispoziţiilor aplicabile ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Hotărârea Guvernului  nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013 (M.Of. nr. 313/2013).În vigoare de la 1 iulie 2013.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. -(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condiţiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.(2) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se ...

continuare →