Calendarul Evaluărilor Naţionale din 2014

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai – prima sesiune în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune în perioada 20 – 29 mai.PRIMA SESIUNE are următorul calendar:clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică)clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică)clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: ...

continuare →

Calendarul şi Metodologia înscrierii copiilor în învăţământul primar, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 162/2013 a fost publicat ordinul privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.Calendarul:Pregătirea înscrierii28 martie- Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia şi pe site-ul inspectoratului şcolar;- Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013—2014;- Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi;- Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ;- Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.30 martie – 7 aprilie- Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară ...

continuare →

Legislaţie: Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Metodologia din 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 6.03.2013 (M.Of. ). Actul a fost aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 399/2013 din M.Of. nr. 123/2013. (1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie. (2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată ...

continuare →