16 Decembrie, 2019

Pot face obiect al medierii negocierile privind încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă?

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ)- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 79 din 12.11.2018 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploiești – Secția I civilă, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că, prin raportare la prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, nu pot face obiect al medierii negocierile cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I și/sau a II-a de muncă, respectiv condiții deosebite și/sau condiții speciale. Decizia ICCJ nr. 79 din 12.11.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 117 din 14.02.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul ...

continuare →