20 Iunie, 2019

PROIECT: Obligativitatea medierii, scoasă din lege

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator pune în concordanţă decizia Curţii Constituţionale cu cadrul actual impus de această hotărâre, astfel încât să nu mai existe confuzie între cele... ...

continuare →

Ce sancţiuni riscă mediatorii care nu respectă legea?

Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru o serie de abateri, sancţiunile constând în observaţie scrisă, amendă de la 50 la 500 de lei, suspendarea calităţii de mediator pentru 6 luni sau încetarea acesteia ...

continuare →

INFOGRAFIC: Obligaţiile mediatorului

În acest infografic puteţi vedea care sunt obligaţiile mediatorului, aşa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Mediere. Astfel, de la afişarea autorizaţiei, până la păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, iată câteva dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ţină cont un astfel de specialist._____________* RECTIFICARE: În forma anterioară a infograficului a fost introdusă eronat şi obligaţia înregistrării ca operator de date personale, aşa cum încă apare precizat în Regulamentul Consiliului de Mediere, art. 52^11. În urma semnalizării reglementărilor introduse de Decizia ANSPDCO nr. 23/2012, art. 1, lit. a), care elimină această obligaţie, răspunsul oficial oferit de Consiliul de Mediere este acela potrivit căruia mediatorul NU trebuie să se înregistreze ca operator de date personale. ...

continuare →