20 Noiembrie, 2019

PROIECT: Obligativitatea medierii, scoasă din lege

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator pune în concordanţă decizia Curţii Constituţionale cu cadrul actual impus de această hotărâre, astfel încât să nu mai existe confuzie între cele... ...

continuare →

Ce sancţiuni riscă mediatorii care nu respectă legea?

Potrivit Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru o serie de abateri, sancţiunile constând în observaţie scrisă, amendă de la 50 la 500 de lei, suspendarea calităţii de mediator pentru 6 luni sau încetarea acesteia ...

continuare →