19 Octombrie, 2019

Indemnizaţia de maternitate: un caz special

Vorbim aici despre indemnizaţia de maternitate solicitată de o persoana care, în anul anterior, a lucrat în afara ţării, situaţia care a implicat clarificări suplimentare de aplicare a reglementărilor comunitare în legătură cu calcularea alocaţiei în situaţia dată. La 2 ianuarie 2014, dna DW a solicitat Agenției Naționale de Securitate Socială acordarea unei alocații de maternitate pe durata concediului său pentru sarcină. La 2 aprilie 2014, ea a solicitat de asemenea beneficiul acestei alocații pe durata concediului său de maternitate.Agenția Națională de Securitate Socială a acordat alocația, stabilită la 80 % din baza de contribuție medie calculată pe zi calendaristică, determinată în funcție de veniturile obținute de DW în perioada de 12 luni calendaristice cuprinsă între 1 noiembrie 2012 și 31 octombrie 2013 și de numărul de zile calendaristice din această perioadă. Având în vedere că, în perioada de referință de 12 luni, DW a lucrat timp de 11 luni pentru o ...

continuare →