19 August, 2019

Câinii cu stăpân – sterilizaţi obligatoriu, taxă de adopţie pentru cei fără stăpân. Măsurile Primăriei Capitalei privind problema câinilor vagabonzi

Primăria Capitalei vrea să impună noi măsuri pentru stoparea înmulţirii câinilor vagabonzi. În acest sens, a fost lansat în dezbatere publică ...

continuare →

CNA face modificări radicale la Codul Audiovizualului! Ce măsuri s-au luat pentru protecţia minorilor

Consiliul Naţional al Audiovizualului a adoptat joi câteva măsuri importante care au drept scop protejarea minorilor.Măsurile din Decizia nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, partea I.Violenţa din şcoli, scoasă de pe micile ecraneÎn primul rând, vor fi limitate ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ. Acestea vor putea fi difuzate la tv numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului.Astfel de imagini pot fi difuzate numai dacă:- reprezintă un interes public justificat;- radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora;- radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi.De asemenea, ...

continuare →

Ai de gând să cumperi o maşină la mâna a doua? Vezi ce măsuri de precauţie trebuie să iei!

Cumpărarea unui automobil la mâna a doua implică, de cele mai multe ori, o serie de riscuri, atât de natură tehnică, cât şi de natură juridică. În continuare, vă vom prezenta mai multe sfaturi utile pe care ar trebui să le urmaţi atunci când faceţi astfel de achiziţii.Riscul tehnicEste posibil ca unele maşini la mâna a doua să fie “cosmetizate” de proprietari astfel încât defectele tehnice să nu fie vizibile. Dar mai este posibil şi să aibă făcute modificări/improvizaţii neautorizate care pot duce la accidente sau avarierea automobilului (pe termen scurt sau lung).Măsură de precauţie:Aceste probleme pot fi evitate cu uşurinţă dacă la cumpărarea maşinii este prezent un specialist auto care să facă verificările necesare.Riscul juridicAsta se traduce de obicei prin faptul că maşina pe care doriţi să o cumpăraţi este furată, seriile de identificare ale acesteia sunt modificate, iar actele – falsificate.Măsuri de precauţie:- La cumpărare, cereţi vânzătorului să prezinte ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8.03.2013 (M.Of. 127/2013). Intrat în vigoare la: 8 martie 2013 În scopul aplicării principiului echilibrului dintre politica de consolidare fiscală şi susţinerea mediului de afaceri, ca unul dintre fundamentele programului de guvernare pentru perioada 2013-2016, prin revizuirea cadrului legislativ în domeniul înlesnirilor la plată, faptul că acest cadru poate contribui la realizarea rezultatului aşteptat, cel al relansării economice, având în vedere că introducerea posibilităţii de repunere în termen a înlesnirilor la plată care şi-au pierdut valabilitatea este o măsură care vine în sprijinul mediului de afaceri şi totodată se asigură atât încasarea la bugetul de stat a ratelor rămase de achitat din eşalonarea la plată pierdută, cât şi a obligaţiilor fiscale curente, ţinând cont de faptul că extinderea sferei de aplicare a eşalonării la plată şi la ...

continuare →

Ministerul de Finanţe: Proiect de OUG pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în data de 8 august, pe site-ul propriu, în rubrica « Transparenţă decizională », un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Potrivit proiectului de OUG, Ministerul Finanţelor va bloca alimentarea veniturilor cuvenite din cote defalcate din impozitul pe profit şi TVA pentru primăriile care au primit bani de la Fondul de rezervă în timpul Guvernului Ungureanu şi i-au utilizat pentru alte destinaţii.  Astfel, pentru recuperarea la bugetul de stat a sumelor constatate de organele de control ale Curţii de Conturi şi ale Ministerului Finanţelor Publice, prin actul normativ se propune ca „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv direcţia generală a finanţelor publice a Municipiului Bucureşti să sisteze alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale la unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume de la bugetul de stat potrivit ...

continuare →

Măsuri pentru societăţile care încheie asigurări facultative pentru locuinţe

Pentru informarea clară şi exactă a proprietarilor de locuinţe în ceea ce priveşte tipul asigurării pe care aceştia îl încheie, precum şi riscurile acoperite prin poliţele de asigurare pentru locuinţe încheiate, s-au stabilit câteva prevederi pe care le enumerăm în cele ce urmează. Astfel, potrivit Deciziei nr. 416/2012 privind stabilirea unor măsuri în sarcina societăţilor de asigurări autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe, se interzice utilizarea de către societăţile de asigurare, în cadrul desfăşurării activităţii de încheiere a asigurărilor facultative pentru locuinţe a denumirii “PAD” sau sintagme derivate din aceasta, termenul “obligatorie” sau termeni similari, precum şi a sintagmei „asigurarea obligatorie a locuinţelor” sau sintagme similare. De asemenea, potrivit actului normativ, societăţile de asigurare au obligaţia de a informa în mod clar şi exact potenţialul asigurat, încă din fază precontractuală, inclusiv cu privire la prevederile din contractele de asigurare facultativă a locuinţelor care diferă de cele din contractele de ...

continuare →

Măsuri noi privind gestionarea fondurilor structurale

Prin ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, au fost aduse modificări şi completări la unele acte normative, dintre care, mai jos prezentăm reglementările referitoare la gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Sub acest aspect, noul act normativ a fost justificat de Executiv prin necesitatea de a reglementa  cadrul normativ naţional pentru utilizarea sumelor rambursate României potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, ceea ce va conduce la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale. Modificările şi completările afectează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ...

continuare →