25 Iunie, 2019

Noul model de adeverinţă de vechime

Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010 a abrogat prevederile Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2011, în carnetele de muncă nu se mai fac înscrisuri. Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se va proba cu ajutorul carnetului de muncă. După această dată, potrivit art. 34, alin. 5) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligaţi să elibereze salariaţilor, la cererea acestora, adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată (durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate). Modalitatea de punere în pagină a acestor informaţii a fost lăsată la latitudinea angajatorilor. Cei mai mulţi dintre angajatori au folosit ca şi model adeverinţele întocmite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă pentru angajaţii cărora nu le-a fost întocmit carnet de muncă. Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 s-a aprobat formatul standard al ...

continuare →