17 Februarie, 2020

Măsurile asigurătorii și popririle pe conturi – între nevoia justificată de prezervarea veniturilor statului și lipsa unei gândiri pro-business a ANAF

În ultima perioadă, în zona fiscală, atenția publicului a fost monopolizată aproape exclusiv de acțiunile de verificare ANAF cu privire la emiterea bonurilor fiscale de către micii întreprinzători. Deoarece acest subiect a căzut deja în derizoriu (prin manipularea mediatică într-un sens sau altul în funcție de diverse interese), simt nevoia să aduc în discuție alte chestiuni... ...

continuare →

Măsuri asiguratorii prevăzute în procedura fiscală

Măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului. În aceste condiţii, măsurile asigurătorii rămân valabile pe toată perioada executării silite şi, odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. Capitolul VI din Codul de procedură fiscală, privitor la măsurile asigurătorii, prin articolul 129 şi urm. tratează despre poprire şi sechestru asigurătoriu. Măsurile asigurătorii se dispun şi se duc la îndeplinire, prin procedura administrativă, de organele fiscale competente. Se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. ● Măsurile asigurătorii şi titlul de creanţă. Aceste măsuri ...

continuare →