12 Decembrie, 2019

Începând de astăzi, salariul minim este de 750 de lei

Conform Hotărârii Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 februarie 2013, valoarea salariulului minim se stabilește la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră. Această majorare implică o creşte valorică a salariului minim brut pe economie cu 50 de lei, valoarea anterioară datei de 1 februarie fiind de 700 lei. O a doua tranşă de majorare va avea loc începând cu data de 1 iulie 2013, când salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată se stabilește la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră. Prin actul normativ se mai reglementează şi aspectul potrivit căruia, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit ...

continuare →

UPDATE: Soluţii practice de rezolvare a problemelor legate de „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale

Într-un material anterior am început să dezbatem problematica neajunsurilor din cadrul prevederilor legale prin care se reglementează „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale, oferind, totodată, şi o serie de soluţii practice de rezolvare. Este cunoscut faptul că orice text de lege poate fi interpretat şi aplicat corect, „în litera şi spiritul legii”, numai în condiţiile în care acesta este elaborat pe baza unor noţiuni clare şi precise, care nu lasă loc la ambiguităţi, la interpretări diferite, contradictorii. Identificarea şi eliminarea acestor neajunsuri este esenţială atât pentru stabilirea măsurilor care trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea reglementărilor respective, cât şi pentru a asigura interpretarea şi aplicarea corectă a oricărei prevederi legale. În articolul de faţă continuăm tratarea acestor aspecte. Sublinierile din textele de lege aparţin autorului şi au scopul de a evidenţia aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în clarificarea problemelor în discuţie. * Nota nr. 5 la pct. 222 alin. ...

continuare →

Neajunsuri în prevederile legale prin care se reglementează „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale. Soluţii practice de rezolvare.

Atât Codul fiscal, cât şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, conţin noţiuni, termeni, expresii şi prevederi cu privire la „indexarea” şi la „majorarea”  impozitelor şi taxelor locale care sunt neclare, confuze, susceptibile de interpretări diferite, chiar contradictorii şi insuficiente în reglementare. Este cunoscut faptul că orice text de lege poate fi interpretat şi aplicat corect, „în litera şi spiritul legii”, numai în condiţiile în care acesta este elaborat pe baza unor noţiuni clare şi precise, care nu lasă loc la ambiguităţi, la interpretări diferite, contradictorii. Identificarea şi eliminarea acestor neajunsuri este esenţială atât pentru stabilirea măsurilor care trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea reglementărilor respective, cât şi pentru a asigura interpretarea şi aplicarea corectă a oricărei prevederi legale. Sublinierile din textele de lege aparţin autorului şi au scopul de a evidenţia aspectele esenţiale care trebuie avute în vedere în clarificarea problemelor în discuţie. Codul fiscal: „Art. 288. Hotărârile consiliilor locale şi ...

continuare →

Exemple şi precizări cu privire la efectuarea indexărilor şi a majorărilor impozitelor şi taxelor locale (II)

Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema indexării şi a majorării impozitelor şi taxelor locale se prezintă şi următoarele exemple, cu precizările clarificatoare. Aceste exemple au ca scop înţelegerea problemei în discuţi, şi nu prezentarea aspectelor tehnice şi metodologice, foarte complicate, de calcul a impozitului. Precizarea nr. 6. Important pentru consiliile locale este a se clarifica, inclusiv prin Codul fiscal, şi următoarea problemă: în cazul în care hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale  nu a fost emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, (adică în termenul prevăzut prin art. 292 din Codul fiscal), consiliile locale pot emite hotărârea cu majorarea impozitelor şi taxelor locale după data de 30 aprilie? Nici Codul fiscal, şi nici Normele metodologice de aplicare a acestuia nu reglementează această problemă. Considerăm că răspunsul este „da” şi se bazează pe următoarele argumente: - adoptarea hotărârii unui consiliu local cu majorarea impozitelor şi taxelor ...

continuare →

Exemple şi precizări cu privire la efectuarea indexărilor şi a majorărilor impozitelor şi taxelor locale (I)

Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema indexării şi a majorării impozitelor şi taxelor locale se prezintă şi următoarele exemple, cu precizările clarificatoare. Aceste exemple au ca scop înţelegerea problemei în discuţi, şi nu prezentarea aspectelor tehnice şi metodologice, foarte complicate, de calcul a impozitului. Spre exemplu, la clădiri, valoarea impozabilă se determină în funcţie de un număr foarte mare de elemente-criteriu (prezentate în tabele pe mai multe pagini), precum: suprafaţa; dacă are sau nu instalaţie electrică, de apă, de canalizare, de încălzire, felul pereţilor: din beton, din cărămidă, din piatră, din vălătuci etc,); dacă are încăperi la subsol, la demisol, la mansardă, dacă acestea sunt utilizate ca locuinţă sau nu etc. Considerăm că valoarea impozabilă a unei clădiri este de 10.000 de lei. În anul 2012, prin Hotărâre a Guvernului s-a adoptat, pentru anii 2013, 2014 şi 2015, indexarea impozitelor şi taxelor locale cu cota de 16,5%. Indexarea, ...

continuare →

Precizări cu privire la distincţia dintre „indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale şi la modul de efectuare al acestora

Frecvent se constată că se abordează problema ”indexării” şi a „majorării” impozitelor şi taxelor locale fără a se cunoaşte distincţia dintre acestea, prevederile legale care le reglementează şi metodologia practică şi legală de aplicare a lor. Clarificarea problemei în discuţie este deosebit de importantă pentru: - Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Guvern, care au obligaţia să iniţieze şi, respectiv să aprobe, hotărârea Guvernului cu aplicarea indexării; - primari, consilierii locali şi pentru aparatul de specialitate din subordinea consiliilor locale cu atribuţii pe linie de impozite şi taxe locale, care au obligaţia aplicării în practică atât a „indexării” cât şi  „majorării” impozitelor şi taxelor locale; - politicieni, parlamentari şi guvernanţi pentru a nu mai comite numeroase şi grave erori în abordarea problemelor privind„indexarea” şi „majorarea” impozitelor şi taxelor locale. Ori, în condiţiile în care aceste abordări, greşite, se fac de politicieni, parlamentari şi guvernanţi şi în mass-media, în ...

continuare →

Cu cât se va majora indemnizaţia pentru creşterea copilului?

Ministerul Muncii modifică, din nou, indemnizaţia pentru creşterea copilului. Indemnizaţia pentru mame este singura care nu a putut fi reîntregită din cauză că a început vacanţa parlamentară, dar şi acest lucru va fi rezolvat, a declarat luni, 9 iulie, într-o conferinţă de presă, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. “Indemnizaţia pentru mame este singura nerezolvată, pentru că ea a fost tăiată printr-un alt act normativ şi, din cauză că am intrat în vacanţa parlamentară, nu s-a mai putut. Vom relua acest lucru şi, cu siguranţă, se va întâmpla“, a spus ministrul, potrivit Mediafax, citat de incont.ro. Ministrul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale declara, în 14 mai, că va face o analiză privind posibilitatea revenirii indemnizaţiei pentru creşterea copilului la 85 la sută din salariu. Odată cu tăierea salariilor bugetarilor în 2010, cuantumul indemnizaţiei de creştere a copilului a fost redus cu 15 la sută, diminuare aplicată la suma rezultată din calculul a ...

continuare →