11 Decembrie, 2019

TAXA judiciară de timbru se majorează! Cât vom plăti în plus pentru cererile depuse în instanţe?

În cadrul şedinţei de ieri, 26 iunie 2013, susţinute la Palatul Victoria, Guvernul a adoptat proiectul de act normativ care prevedea modificarea sistemului taxei judiciare de timbru, introducând obligativitatea achitării acestei taxe pentru cereri scutite de la plată până în momentul de faţă, precum şi majorarea substanţială a tarifelor practicate.* Taxa judiciară de timbru se va achita pentru cereri scutite de la plată până acumConform proiectului de ordonanţă de urgenţă, se stabilesc următoarele tarife pentru cereri scutite până acum de la plata taxei judiciare de timbru:20 lei – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii.Forma actuală:Sursa foto: Lege5.roAceeaşi suma se va achita şi pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare ...

continuare →

Amenzile primite de service-urile auto se majorează!

Începând de mâine, 19 iunie 2013, intră în vigoare o parte din modificările aduse de Legea nr. 51/2013 în ceea ce priveşte activitatea service-urilor auto, valorile amenzilor încasate de aceşti operatori economici fiind schimbate considerabil.* Noile valori ale amenzilorModificările aduse de Legea nr. 51/2013 asupra Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 reprezintă, în primul rând, o actualizare a monedei, făcându-se trecerea la RON, însă se remarcă şi o majorare substanţială a pragurilor valorice, după cum urmează:* amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei (2.000 – 10.000 lei) pentru efectuarea, fără autorizaţie tehnică de funcţionare, a următoarelor activităţi:  activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere;activităţi de reparaţii, recondiţionări, montări, verificări şi etalonări ale componentelor şi echipamentelor vehiculelor rutiere;modificări constructive şi reconstrucţia vehiculelor rutiere; activităţi de dezmembrare a vehiculelor rutiere uzate, în vederea comercializării şi reciclării.Sursa foto: Lege5.ro* amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (500 – 5.000 lei) pentru ...

continuare →

Senatul a adoptat majorarea pensiilor militare reduse în 2010

Senatul a adoptat în cadrul şedinţei de astăzi, 22 mai, proiectul de lege prin care se prevede majorarea pensiilor militare reduse în luna decembrie a anului 2010, ca urmare a recalculării sau revizuirii acestora.Proiectul de act normativ stabileşte că pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale OUG nr. 1/2011, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru acea lună.Plata acestor drepturi băneşti se va efectua începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare propunerea legislativă.În urma transmiterii raportului de admitere, cu amendamente, din partea Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va ajunge spre dezbatere în Camera Deputaţilor, forul decizional.Vezi ce amendamente au fost propuse la acest proiect de către Comisiile Senatului!Sursa: Senatul României ...

continuare →

OFICIAL: Valoarea tichetelor de masă şi de creşă a fost majorată

După ce în cursul acestei săptămâni Ministerul muncii a anunţat majorarea valorii tichetelor de masă şi de creşă,  ieri au fost publicate în Monitorul Oficial şi actele normative care reglementează această măsură. Astfel, prin ordinele Ministerului Muncii nr. 882/2013 şi nr. 883/2013 publicate în Monitorul Oficial nr. 276 din 16 mai 2013 se stabileşte valoarea tichetului de masă la 9, 35 de lei şi cea a tichetului de creşă la 420 de lei.Creşterea este semnificativă mai mult în ceea ce priveşte tichetele de creşă, valoarea iniţială a acestora fiind de 400 de lei, în timp ce valoarea tichetelor de masă era stabilită la 9 lei.Măsurile se aplică pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai.* Bază legislativă şi de calculPotrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, valoarea nominală a unui tichet de masă, respectiv de creşă, poate fi indexată semestrial ...

continuare →

Valoarea tichetelor de masă şi de creşă se majorează cu 0,35 – 20 de lei

Potrivit art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, valoarea nominală a unui tichet de masă, respectiv de creşă, poate fi indexată semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.Printr-un ordin al ministrului muncii, a fost aprobată majorarea prin indexare a valorii nominale a tichetului de masă la 9,35 lei, faţă de 9 lei cât este în prezent precum şi a valorii sumei lunare care poate fi acordată de angajatori sub forma tichetelor de creşă la 420 lei, faţă de 400 lei cât este în prezent.Acestea intră în vigoare odată cu publicarea lor  în Monitorul Oficial.* Bază de calculValoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabileşte, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 142/1998, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare. Modul de calcul a valorii nominale indexate a ...

continuare →

Cum se realizează majorarea ajutoarelor sociale?

Prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, s-a reglementat acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, populației potențial vulnerabile.Liberalizarea pieței de energie electrică, ca urmare a angajamentelor Guvernului față de instituțiile internaționale de credit, conduce la creșterea valorii prețului la energie și schimbarea formei de compensare a tarifului social, prin acordarea diferenței de preț în compensații financiare, cu adresabilitate în populația vulnerabilă. Pentru aceștia se completează mecanismul actual de protecție socială pentru încălzirea populației prevăzut de OUG nr. 70/2011 pentru a acoperi și contravaloarea diferenței la plata facturii de energie electrică ce rezultă din dispariția formulei actuale a tarifului social.Având în vedere țintele reformei în domeniul asistenței sociale, până la reglementarea venitului minim de inserție (instrument de protecție socială care va îngloba venitul minim garantat, ajutoarele de încălzire și probabil și alte prestații sociale cu adresabilitate pentru ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12.03.2013 (M.Of. 130/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru la Banca Europeană de Investiţii, cu suma de 52.395.000 euro, conform deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 10 mld. euro. Art. 2. – Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, iar plata către Banca Europeană de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, până la data de 31 martie 2013. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia ...

continuare →