16 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 401, 402 şi 403 din 29 mai 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 401 din 29 mai 2017 (M.Of. nr. 401/2017) au fost publicate următoarele acte normative:ACTE ALE SENATULUIHotărârea nr. 69/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 – COM (2017) 150 final;Hotărârea nr. 70/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală – COM (2016) 881 final, propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 – COM (2016) 882 final și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al ...

continuare →