21 August, 2019

Ministerul Agriculturii acordă sprijin financiar pentru fermele de familie. Ce sume de bani sunt alocate?

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermelor de familie, prin lansarea unei sesiuni de depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR. Conform informării de presă emise de instituţie, sesiunea va începe de la jumătatea lunii iunie.* De ce este necesară o astfel de măsură?Ferma de familie produce pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. Activităţile din cadrul fermei sunt realizate, în principal, de către membrii familiei. Dimensiunea economică a fermei de familie poate fi între 2 – 50 UDE (Unitatea de dimensiune economică exprimă dimensiunea unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei).Ministrul Agriculturii, dl. Daniel Constantin,  a subiliniat faptul că “Propunerea pe care MADR o lansează va da şansa micilor ferme de familie care vor aplica în cadrul programului să crească şi să producă mai mult pentru piaţă, asigurând astfel un venit din ce în ce mai mare membrilor familiei care ...

continuare →

Producătorii vor primi sprijinul financiar de la MADR începând cu 27 februarie!

Promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2013 permite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze plăţi aferente sprijinului financiar acordat producătorilor, începand cu data de 27 februarie. Sprijinul se referă la: - plăţi naţionale complementare directe în sectorul vegetal pentru cererile depuse în anul 2012; - plăţi naţionale complementare directe în sectorul zootehnic pentru cererile depuse în anul 2012; - ajutorul de minimis pentru fermierii afectaţi de secetă. De asemenea, în perioada imediat următoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va transmite pe circuitul de avizare actele normative elaborate în baza legii bugetului, necesare efectuării plăţilor în ce priveste: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), subvenţionarea accizei la motorina utilizată în agricultură (activităţi aferente trimestrului IV 2012), plata primelor de asigurare, ajutorul pentru ameliorarea raselor de animale. MADR estimează că, începând cu prima săptămâna a lunii martie, sprijinul acordat în baza acestor acte normative va fi virat în conturile ...

continuare →

Proiect MADR: Noi propuneri privind comerţul cu legume şi fructe

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a filierei de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete prin care se urmăreşte eliminarea fraudelor din comerţul cu astfel de produse şi stimularea producţiei şi a comerţului cu produse româneşti. Astfel, proiectul de act normativ prevede condiţionarea comercializării en gross a legumelor şi fructelor proaspete de către producătorii agricoli persoane fizice prin introducerea carnetului de producător legume/fructe. În ceea ce priveşte comercializarea en detail, tarabele din cadrul pieţelor agroalimentare vor pune la dispoziţia consumatorilor doar produse româneşti, din producţia proprie a producătorilor agricoli persoane fizice. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei. Administraţia pieţelor are obligaţia de a aloca tarabe din cadrul peţelor agroalimentare producătorilor agricoli persoane fizice, în caz contrar, riscând să plătească amenzi cu valori cuprinse între 10.000 şi 20.000 de ...

continuare →

Despre ajutoarele alimentare destinate persoanelor defavorizate

Guvernul a aprobat ieri, 26 septembrie 2012, proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 600/2009, referitor la stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Proiectul de act normativ a urmărit modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european. Una dintre modificările propuse este extinderea categoriilor de persoane care pot beneficia de ajutoarele alimentare şi implicit creşterea numărului de beneficiari. S-a avut în vedere propunerea Ministerului Muncii de includere în program a persoanelor care prezintă cel mai ridicat risc de excluziune socială. Astfel, noile categorii de persoane incluse în proiect sunt reprezentate de şomerii înregistraţi şi persoanele beneficiare ale prevederilor unor legi speciale. Din cadrul acestei ultime categorii fac parte: ...

continuare →

MADR primeşte bani pentru acordarea de subvenţii fermierilor

Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a primit suma de 311 milioane euro sub formă de împrumut de trezorerie, pentru acordarea de subvenţii fermierilor. Din această sumă, 149,6 de milioane de euro vor acoperi plata avansului de 42 euro/ha pentru 400.000 de beneficiari ai schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), aferentă anului 2011. Diferenţa de 162,4 milioane de euro va fi utilizată pentru continuarea plăţii diferenţei de 53 euro/ha, care va începe de la 1 decembrie. „Una dintre ţintele noastre este ca banii să ajungă la fermieri în momentul în care au nevoie de aceşti bani; acesta a fost şi succesul din acest an pentru campania de primăvară şi pentru cea de toamnă. Banii au fost la dispoziţia acestor oameni”, a precizat ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără. Banii împrumutaţi Ministerului Agriculturii vor fi încasaţi de ...

continuare →

MADR face recomandări tehnologice cu privire la exploatarea terenului în această toamnă

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Durabile, http://www.madr.ro/, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi MADR au pregătit un set de „Recomandări tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă”, care trebuie avute în vedere de către agricultori. Condiţiile specifice acestei perioade impun unele măsuri privind amplasarea culturilor de toamnă, eliberarea şi pregătirea terenului prin metode tehnologice adaptate acestor condiţii, astfel încât semănatul culturilor să poată fi realizat în perioada optimă şi la parametri de calitate cât mai apropiaţi de cerinţele culturilor. Recomandările tehnologice se referă în principal la aspectele legate de amplasarea culturilor şi lucrările solului pentru culturile de orz şi grâu de toamnă, fertilizarea cu azot şi fosfor, sămânţa şi semănatul, combaterea bolilor şi dăunătorilor, combaterea buruienilor, folosirea regulatorilor de creştere şi irigarea. Recomandările tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă sunt postate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...

continuare →