19 Ianuarie, 2020

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Reglementările date prin Legea nr. 50/1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 933/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit noi completări şi modificări, prin Legea nr. 148/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 534/2016. Iată ce noutăţi sunt de semnalat. În principal, recenta lege tratează despre autorizarea lucrărilor de construcţii speciale, definite ca fiind ”construcţii, amenajări şi instalaţii care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a), respectiv construcţiile, amenajările şi instalaţiile la obiective militare, precum şi cele realizate în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, deţinute cu orice titlu de către acestea”.Pentru acest tip de lucrări este stabilit regimul certificatului de urbanism, obligaţiile autorităţilor abilitate să autorizeze lucrările de construcţii, termenele de aliberare a certificatului de urbanism.Se reglementează de asemenea regimul de autorizare pentru construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor ...

continuare →

Renovarea imobilelor: şi aici avem obligaţii legale noi!

Cu o denumire pretenţioasă – calitatea architectural-ambientală a clădirilor – Legea nr. 153/2011 ne obligă la reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora. Reglementarea a suferit modificări şi completări prin recenta Lege nr. 166/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 564/2016, aplicabile de astăzi, 29 iulie 2016.Dispoziţia din primul articol al Legii nr. 153/2011 este mai amplă: “Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.” În caz contrar, primăria trimite notificare cu obligaţiile prevăzute de lege, iar destinatarii trebuie să îşi dea acordul, în scris, ...

continuare →