21 August, 2019

T.V.A. – livrare intracomunitară sau locală?

O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în România, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează din Olanda bunuri. Furnizorul din Olanda emite factura cu T.V.A. în luna mai, condițiile de livrare fiind Ex works. Am încadrat această operațiune ca fiind locală (Olanda), conform art. 132 alin. 1 lit. c) Cod fiscal „ locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziția cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate”. În luna iunie bunurile au fost transportate de către societatea românească pe teritoriul României și am considerat că s-a realizat o achiziție intracomunitară (în baza facturii emise în luna mai), ce a fost declarată în Declarația recapitulativă, completându-se doar codul de tara (NL), denumirea furnizorului și baza impozabilă (care include taxa din Olanda, deoarece clientul nu a solicitat nici emiterea unei noi facturi fără taxă și nici rambursarea taxei conform directivei). Am procedat corect în acest caz, ...

continuare →

T.V.A. – livrare fără transport

O societate înregistrată în scopuri de T.V.A. în România, conform art. 153 Cod fiscal, achiziționează dintr-un magazin din Austria un radio-cd, care se înregistrează în contabilitatea societății româneşti ca obiect de inventar, conform Notei de intrare-recepție întocmită cu ocazia recepției. Documentul justificativ pentru înregistrarea în contabilitate este bonul fiscal, cumpărătorul nesolicitând factura de la furnizorul din Austria. Această operațiune a fost considerată achiziţie intracomunitară, s-a efectuat taxarea inversă la prețul cu amănuntul (inclusiv T.V.A. din Austria), a fost declarată în Decontul de taxă la rândul 5 „Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata T.V.A.”, dar nu și la rândul 5.1., unde este prevăzut că furnizorul este înregistrat în scopuri de T.V.A. în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară. În Declarația recapitulativă a fost completat doar codul de ţară (AT), denumirea furnizorului și baza impozabilă (valoarea, inclusiv T.V.A., a bonului fiscal), dar nu și codul operatorului ...

continuare →

Taxa pe valoarea adăugată la achiziţii intracomunitare de bunuri

Precizările din Codul fiscal, pe care le prezentăm, sunt ca urmare a unei discuţii de pe FORUM în care s-a pus problema de a se şti ce se întâmplă în situaţia unui import dintr-o ţară comunitară, ambii parteneri comerciali, atât vînzătorul, cât şi cumpărătorul fiind plătitori de TVA. Referitor la operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei, art.128 (9) din Codul fiscal prevede că livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora. Potrivit art.1301 alin.(1), se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către ...

continuare →