19 Februarie, 2020

Bunuri şi servicii nesatisfăcătoare: propunerile UE privind soluţionarea extra-judiciară a litigiilor

Pe 12 martie 2013, Parlamentul European s-a pronunţat în favoarea noii legislaţii privind rezolvarea alternativă a litigiilor (Alternative Dispute Resolution – ADR) şi rezolvarea online a litigiilor (Online Dispute Resolution – ODR) cu privire la calitatea nesatisfăcătoare a bunurilor şi serviciilor reclamată de consumatori.Votul confirmă acordul politic la care s-a ajuns în decembrie 2012 pe cele două proiecte legislative înaintate de Comisie în 2011. Legislaţia este aşteptată să fie aprobată în scurt timp.Reglementările privind ADR vor permite consumatorilor să rezolve pe cale alternativă orice fel de litigii izvorâte din relaţiile contractuale cu comercianţii, indiferent dacă achiziţionarea bunurilor sau a serviciilor a fost făcută online sau offline, în ţară sau în străinătate.În ce priveşte reglementarea ODR, se preconizează realizarea unei platforme la nivelul Uniunii europene prin care consumatorii să îşi poată rezolve diferendele de pe urma tranzacţiilor online. Platforma va reuni toate entităţile naţionale de rezolvare alternativă a diferendelor şi va ...

continuare →

Contabilizarea provizioanelor sub IFRS

Întrebare: Bună ziua. În contextul aplicării IFRS, cum voi evidenţia în contabilitate provizioanele? Vă mulţumesc! C. Teodor, Iaşi. Răspuns: Stimate Domn, Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 “Provizioane” şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1. Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS. Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru litigii; garanţii acordate clienţilor; dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea; restructurare; beneficiile angajaţilor; alte provizioane. Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel: a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; b) prin debitul conturilor de cheltuieli (contul 6861 “Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor”), în cazul ...

continuare →

Despre asistenţa judiciară

Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat. Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel: ● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută. ● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară: - în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea ...

continuare →