20 Ianuarie, 2020

Lista prevederilor financiar – fiscale aplicabile cultelor religioase în anul 2017

1. Statutul juridic. Activitatea cultelor religioase se desfăşoară potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.Aspecte privind ţinerea contabilităţii2. Unitățile de cult îşi conduc şi îşi organizează contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. De la 01 ianuarie 2008, îşi produce efecte Ordinul MFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.3. Opţiunea de contabilitate în partidă simplă. Unitățile de cult fac parte dintre categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial pot opta pentru a organiza și a conduce contabilitatea în partidă simplă, cu condiţia ca în actul normativ de înființare să se fi prevăzut dispoziţii exprese în acest sens. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale.4. Opţiunea de contabilitate în partidă dublă. Dacă unităţile de cult optează pentru a organiza și a conduce contabilitatea în partidă dublă, ...

continuare →