20 Octombrie, 2019

Câte locuri au fost acordate în universităţi pentru anul 2013 – 2014 şi cum se repartizează acestea?

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial două acte normative care stabilesc repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă şi de master, în vederea admiterii în anul 2013 – 2014.* Studii de licenţăOrdinul nr. 3894/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 20 iunie 2013 (M.Of. 367/2013) include, pentru fiecare centru universitar de stat din ţară:numărul total de locuri (anexa 1);numărul de locuri dedicate tinerilor de etnie romă (anexa 1);numărul de locuri acordate tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România (anexa 2);numărul de locuri acordate românilor de pretutindeni (anexa 3);repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă (anexa 4).Ciferele de şcolarizare totale, acordate tinerilor de etnie romă şi celor din Republica Moldova vor fi repartizate de către senatul universitar sau consiliul de administraţie, după caz, la propunerea ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 24.05.2013 (M.Of. 297/2013).În vigoare de la 24.05.2013Nr. 33/528Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMinisterul Finanţelor PubliceAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 76.480 din 13 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, şi prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 10 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului ...

continuare →