14 Noiembrie, 2019

Legislaţie: OPANAF nr. 3477/2013 privind bunurile din bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

Ordinul nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 686/2013 (M.Of. 686/2013).Ţinând cont de prevederile titlului II cap. X “Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor” şi ale art. 109 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,având în vedere constatările autorităţii vamale române efectuate în urma acţiunilor de control desfăşurate în luna septembrie a acestui an în zona de nord-est a României la frontiera cu Ucraina privind mărfurile introduse în ţară de către călători, care prin valorificarea lor pe piaţa neagră conduc la neîncasarea taxelor aferente, contribuind astfel la creşterea evaziunii fiscale şi, indirect, la afectarea producţiei interne de astfel de bunuri,în vederea protejării intereselor economice naţionale şi comunitare, în sensul art. 58 din Regulamentul ...

continuare →