17 Septembrie, 2019

Degrevarea personalului didactic de conducere s-ar putea realiza în totalitate

Ministerul Educaţiei Naţionale a supus dezbaterii publice ieri, 4 martie 2013, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 prin care sunt introduse schimbări asupra degrevării personalului didatic de conducere, de îndrumare şi de control, personalul didactic de conducere putând fi scutit în totalitate de la îndeplinirea normei didactice. Astfel, în cadrul proiectului de act normativ se prevede aspectul potrivit căruia personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drepturi pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. (art. 263, alin. 10). Conform legislaţiei în vigoare la ora ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3155/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3155/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.90 din 12.02.2013 (M.Of. 90/2013) În baza prevederilor art. 264 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. I. – 1 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3130/2013 privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3130/2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 08.02.2013 (M.Of. 85/2013). În baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. I. – Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, ...

continuare →