12 Noiembrie, 2019

Cum pot doctorii în contabilitate să îşi echivaleze vechimea şi testul în domeniul financiar-contabil?

În Monitorul Oficial nr. 95 din 15 februarie 2013 a fost publicată Procedura din 2013 privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor în domeniul „contabilitate”. Procedura, aprobată prin Hotărârea CAR nr. 5/2013, a intrat în vigoare la data publicării. Conform actului normativ, persoanelor care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” li se echivalează vechimea în specialitatea financiar-contabilă în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că pe toată durata activităţii studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de la înscriere şi până la susţinerea publică a tezei de doctorat. Echivalarea vechimii se realizează în baza actelor depuse la dosar: - cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu; - copie de pe actul de identitate; - copie legalizată ...

continuare →

Legea pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale este neconstituţională

Curtea Constituţională a României a decis miercuri, 27 iunie, că Legea pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale este neconstituţională, informează AGERPRES. Preşedintele Traian Băsescu a sesizat CCR, în data de 25 mai, asupra neconstituţionalităţii Legii pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale, arătând că în forma trimisă spre promulgare există prevederea potrivit căreia patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare este proprietatea privată a fondatorilor, şi nu a persoanei juridice. “Învederăm că Legea pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, transmisă preşedintelui României spre promulgare, este neconstituţională, deoarece contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţia României, potrivit cărora ‘dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate’, dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Constituţia României conform cărora ‘proprietatea privată este garantată în mod egal de lege, indiferent de titular’, precum şi prevederilor art. 32 alin. (6) din Constituţia României, care garantează autonomia universitară”, ...

continuare →