19 Noiembrie, 2019

Taxa de autorizare a concentrărilor economice

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 624/2011, publicat în M.Of.nr. 559 din 5 august a.c., au fost modificate şi completate unele prevederi din Instrucţiunile  date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.400/2010. ● Obligaţia de plată. Potrivit amendamentelor aduse la Instrucţiuni, sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.385/2010, şi care a/au obţinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. ● Cifra de afaceri reprezintă, în sensul Instrucţiunilor,  cifra de afaceri netă potrivit situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile ...

continuare →

A intrat în vigoare noua lege a concurenţei

Noua lege a concurenţei a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce săptămâna trecută a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu. Legea fusese aprobată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, la sfârşitul lunii iunie. Astfel, prin Legea nr. 149/2011 a fost aprobată, cu unele amendamente, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei (nr.21/1996) ...

continuare →