18 Noiembrie, 2019

Cum se obţine indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi?

Informaţiile legislative referitoare la indemnizaţiile de şomaj acordate absolvenţilor sunt reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Conform actului normativ, pentru a beneficia de prevederile specifice, absolvenţii trebuie să se înregistreze la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se întelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă şi: - nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului; - nu realizează venituri sau realizează din activităţi ...

continuare →

Se pregăteşte modificarea reglementărilor privind asigurările de şomaj

Un recent comunicat de presă din partea MMFPS informează că a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Semnalăm, din conţinutul proiectului de act normativ, principalele elemente de noutate. ● Definirea şomerului de lungă durată ca fiind persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 de ani şi vârsta legală de pensionare şi pe o perioadă de 6 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani. ● Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, următoarele persoane: - asociat unic, asociaţi; - administratori care au încheiat contracte potrivit legii; - persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale; - cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; - alte persoane ...

continuare →