19 Iulie, 2019

Ce modificări a adus noul salariu mediu pe economie?

O modificare cu impact major asupra activităţii unei societăţi, dar nu numai, este modificarea salariului mediu pe economie de la 2.117 lei la 2.223 lei  prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr.6/2013.Creşterea cu 106 lei a salariului mediu pe economie a atras după sine o serie de majorări:1. Cuantumul ajutorului de deces în cazul salariatului sau pensionarului este conform art. 17, alin. a) din Legea nr.6/2013 în suma de 2.223 lei.2. Cuantumul ajutorului de deces în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, conform aceluiaşi articol, la alin. b), este în suma de 1.112 lei. Condiţia acordării ajutorului de deces în cazul unui membru de familie este acea ca respectiva persoană să se afle în întreţinerea titularului la data decesului.Sursa foto: Lege5.ro3. Conform art. 296^22, lit.(1), din Codul Fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 22.02.2013 (M.Of. 107/2013). Intrată în vigoare la: 25 februarie 2013 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2013. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent ...

continuare →