23 Iulie, 2019

MFP propune modificări la nivelul accizei pentru ţigarete

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. În cadrul proiectului de act normativ se reglementează aspectul potrivit căruia, începând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro /1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din Anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 ţigarete. Conform notei de fundamentare a proiectului de hotărâre MFP, această modificare este necesară datorită faptului că prin O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a devansat calendarul de majorare al accizei minime pentru ţigarete de la 1 iulie 2013 la 1 aprilie 2013. Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) ...

continuare →

Despre modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Hotărârea nr. 1071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0753 din 08.11.2012. Prin reglementările adoptate prin HG nr. 1071/2012 publicate în Monitorul Oficial nr. 753 din 08 noiembrie 2012 au fost modificate normele de aplicare a Codului fiscal. Actul normativ are un volum substanțial de 50 pagini și cuprinde prevederi aplicabile pentru calculul impozitului pe profit, TVA și câteva reglementări privind accizele. Secțiunea cea mai importantă a normelor este dedicată TVA și în special sistemului de TVA la încasarea facturii, aplicabil din ianuarie 2013. Reținem însă că sunt și alte secțiuni foarte importante aplicabile la TVA, cum ar fi modificarea reglementărilor privind TVA la bunuri degradate, distruse, sustrase, casate, ajustarea TVA pentru bunurile de capital și alte bunuri decât cele de capital, reformularea valorii ...

continuare →

UPDATE: Ordinul ANAF privind formularul 097 a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097 “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 16 octombrie 2012. Ordinul cuprinde modelul şi conţinutul formularului (097), instrucţiunile de completare şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi arhivare ale acestuia. În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” NU se depune de către: - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu, de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA; - persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134/2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.00; ...

continuare →

ANAF propune un nou model de formular: Formularul 097

ANAF a lansat în dezbatere publică astăzi, 4 octombrie 2012, un proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”. Proiectul de act normativ susţine necesitatea elaborării formularului (097) “Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, pentru a fi depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea notificării organului fiscal cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau încetarea aplicării acestuia. Descarcă modelul Formularului (097)! Click aici! Astfel, persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că urmează să aplice sistemul TVA la încasare, începând cu data de 1 ianuarie 2013. Sunt propuse spre aprobare modelul şi conţinutul formularului (097), ...

continuare →

Taxele şi impozitele ar putea creşte cu 16,05% de la 01 ianuarie 2013

Guvernul propune creşterea cu 16,05% a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor, taxelor locale, taxelor asimilate acestora şi amenzilor, începând cu data de 1 ianuarie 2013, printr-un proiect de hotărâre postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Proiectul de hotărâre al Guvernului privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 2013 este propus în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art.294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit notei de fundamentare, proiectul are ca scop creşterea impozitelor pe clădiri şi terenuri, amenzilor şi altor taxe locale cu 16,05%, de la debutul anului fiscal 2013. Legislaţia în vigoare prevede faptul că impozitele şi taxele se indexează la un interval de 3 ani, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. Astfel, ...

continuare →

Indemnizaţia de creştere a copilului s-a majorat! Află cu cât!

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net a fost adoptat astăzi de Camera Deputaţilor. Astfel, „pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni”, se arată în proiectul de act normativ. Totodată, potrivit prevederilor din proiectul de lege, se ...

continuare →

ANAF propune modificarea Formularului 205

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, ANAF propune, prin proiectul de Ordin, modificarea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”. În acest sens, vor fi eliminate unele categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, deoarece acestea au fost incluse în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil. De asemenea, se vor introduce rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii. Totodată, vor fi introduse în formular unele informaţii suplimentare privind calculul şi reţinerea impozitului pe veniturile din salarii pentru fiecare beneficiar de venit. Nu în ultimul rând, instrucţiunile privind completarea, depunerea şi transmiterea ...

continuare →