15 Decembrie, 2019

Noi reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Guvernul a aprobat în data de 3 aprilie, prin Ordonanţă de Urgenţă, modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată au fost preluate în legislaţia naţională modificările aduse Directivei nr.2002/58/CE. “Legea nr. 506/2004 transpune în dreptul naţional prevederile Directivei nr.2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi stabileşte obligaţia furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a garanta securitatea serviciilor furnizate. În urma amendării Directivei nr.2002/58/CE, accentul s-a mutat pe garantarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, pentru a  evita distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. Vă prezentăm în continuare principalele obligaţii, introduse prin actul normativ adoptat, în scopul ...

continuare →

A fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii

În urma dezbaterii publice din data de 26.07.2011, la care au participat oficiali ai MCSI – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – a fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Scopul acestui proiect normativ este acela de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţilor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice. Autorităţile vor putea utiliza aceste date pentru a preveni, a cerceta, a descoperi şi a urmări infracţiunile grave. La intrarea în vigoare a acestei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (1) şi ...

continuare →