15 Decembrie, 2019

Până la 15 august se depune „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri” 390 VIES

Regimul declaraţiei 390 VIES, cod MFP 14.13.01.02/r, este reglementat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.76/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010, dată la care s-a abrogat OPANAF nr. 552/2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 294/2008, cu modificările ulterioare. Declaraţia se depune lunar, începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2010, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Depunerea declaraţiei se poate face şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor ...

continuare →