25 Septembrie, 2017

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal conţine un titlu distinct cu dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, dintre care, mai jos găsiţi amendamentele la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 757/2012 şi va intra în vigoare la 1 februarie 2014, cu unele excepţii care nu privesc articolul de faţă. Infracţiuni. Modificările la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se referă la faptele care care constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, şi anume: * Executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1): ...

continuare →

Regimul infracţiunilor privind concurenţa neloială va fi modificat

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie modificată prin dispoziţiile Legii nr. 187/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 757 din 12 noiambrie 2012), dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Ambele aceste două din urmă legi urmează să intre în vigoare de la 1 februarie 2014, dată de la care vo fi valide şi modificările la regimul concurenţei, pe care le gasiţi detaliate mai jos. De remarcat, mai întâi, că faptele incriminate ca infracţiuni se vor pedepsi cu închisoare – de la 3 luni la 2 ani – şi cu amendă. Dacă în forma sa actuală, Legea nr. 11/1991 încadrează amenda între 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, prin modificările care vor intra în vigoare de la 1 februarie 2014, cuantumul amenzilor nu va mai fi limitat. Legea ...

continuare →

Reglementări noi, de natură penală, privind activitatea gestionarilor

Recenta lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, va aduce modificări şi completări  la o serie de acte normative care cuprind dispoziţii penale, inclusiv în domeniul pe care am ales sa îl prezentăm în cele ce urmează. Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014, la aceeaşi dată cu noul Cod penal. Actul normativ care urmează să fie modificat şi completat, în materia la care ne referim îl constituie Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132/1969, cu modificările ulterioare. Urmează, astfel, să fie redefinit termenul de gestionar, ca fiind angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea ...

continuare →