10 Decembrie, 2019

Adopţia potrivit Codului Civil din 2009

Adopţia se încuviinţează de către instanţa de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului şi sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevăzute de lege. Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu... ...

continuare →