20 Octombrie, 2019

Protecția confidențialității documentelor depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziție publică

Se vorbește tot mai des în ultima vreme despre caracterul confidențial al documentelor depuse de către operatorii economici în procedurile de atribuire a unor contracte de achiziție publică... ...

continuare →

PROIECT: Perioada de voluntariat, asimilată stagiului de cotizare

Perioada în care o persoană a desfăşurat activitate de voluntariat în cadrul unei organizaţii, persoană juridică de drept publica sau privat, fără scop lucrativ, ar putea fi asimilată stagiului de cotizare, dacă o propunere legislativă depusă la Senat în acest sens va fi adoptată.Iniţiatorii măsurii consideră că acele categorii de persoane care desfăşoară activităţi de responsabilizare socială, participare cetăţenească, educaţie, formare categorii defavorizate ar fi astfel motivate şi susţinute.La ora actuală, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileşte că se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive în care asiguratul:a beneficiat de pensie de invaliditate;a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – ...

continuare →