23 Octombrie, 2019

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

În Monitorul Oficial 819 din 21 noiembrie 2011, s-a publicat Legea 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva informaţii utile din cuprinsul actului normativ. Potrivit articolului 3, din cuprinsul Legii, “România menţine şi se asigură că suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje”. Autoritatea competentă pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Care sunt categoriile de pajişti supuse regimului de organizare şi exploatare ?  Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti:    a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile comunale şi urbane care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective;    b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se ...

continuare →

Se doreşte modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Pe site-ul Senatului, în rubrica Propuneri legislative aflate în consultare publică, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Potrivit expunerii de motive, îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, revine Statutului Român, respectiv consiliilor locale pe raza cărora se află domiciliul celor aflaţi în nevoie.  Astfel, se modifică alineatul 1 de la articolul 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi va avea următorul cuprins: „Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale sunt obligate să angajeze personal de îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară a se acorda”. Opiniile persoanelor interesate de acest proiect de lege pot fi trimise în scris, la ...

continuare →