17 Ianuarie, 2020

Cei care au cumpărat maşini în leasing şi nu mai pot plăti ratele nu vor mai fi executaţi silit la fel de uşor

Propunerea legislativă pentru creditorii care nu își mai pot plăti ratele la leasing și care nu vor mai fi executați silit dacă predau bunurile, va intra la votul Senatului în următoarele zile. Actul normativ inițiat prevede modificarea și completarea a două legi, OG nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing și OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, fiind semnat de peste 70 de deputați și senatori din toate formațiunile politice.“Contractele de leasing stipulează acum în sarcina utilizatorului bunului obligația plății, în mod cumulativ, atât a ratelor de leasing aferente întregii perioade contractuale, cât și restituirea bunului”, argumentează inițiatorii actului normativ în expunerea de motive, susținând că “o astfel de răspundere este în mod evident excesivă și lipsită de orice raționalitate economică, întrucât debitorul cu o asemenea răspundere bănească ar fi sau ar deveni rapid un debitor ruinat, ceea ce înseamnă un risc de ...

continuare →

ANAF modifică procedura de calcul pentru timbrul de mediu. Ce autovehicule sunt vizate?

Reglementările legislative referitoare la timbrul de mediu nu sunt nici pe departe ajunse la forma lor finală, o altă revenire asupra acestui subiect fiind propusă de ANAF, printr-un proiect de act normativ emis astăzi.În cadrul documentului se prevede modificarea Ordinului ANAF nr. 296/2013 cu introducerea următorului aspect – pentru fiecare autovehicul în parte, care face obiectul contractelor de leasing, se emite câte o decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu.În forma actuală a Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, pentru care se solicită calculul sumei reprezentând timbrul de mediu, organele fiscale întocmesc o singură decizie de stabilire, sumele detaliate pentru fiecare autovehicul fiind înscrise într-un centralizator, anexă la decizia de stabilire.Astfel, pentru simplificarea operaţiunii de înmatriculare a autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, ţinând cont de solicitările Asociaţiei ...

continuare →