26 Iunie, 2019

Jurisprudenţă europeană: compensaţia pentru pierderea obiectelor din vina operatorului de transport aerian

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât în cauza C-410/11 Pedro Espada Sánchez şi alţii/ Iberia Líneas Aéreas de Espana SA că un pasager poate solicita operatorului de transport aerian o compensație pentru pierderea obiectelor sale atunci când acestea se găsesc într-un bagaj înregistrat pe numele unui alt pasager al aceluiași zbor, pasagerii în cauză având obligația să prezinte dovada acestei împrejurări. Astfel, în cadrul hotărârii pronunţate în data de 22 noiembrie 2012, Curtea afirmă că un pasager poate solicita operatorului de transport aerian o compensație pentru pierderea obiectelor sale care se găseau într-un bagaj înregistrat pe numele unui alt pasager. În consecință, trebuie despăgubit nu doar pasagerul care și-a înregistrat individual propriul bagaj, ci și cel ale cărui obiecte se găseau în bagajul înregistrat de un alt pasager care a luat același zbor. Revine pasagerilor în cauză, sub controlul instanței naționale, obligația de a dovedi că bagajul înregistrat ...

continuare →

Parlamentul a adoptat proiectul pentru punerea în aplicare a Codului penal

Parlamentul României a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei. Proiectul de act normativ, iniţiativă a Ministerului Justiţiei, reprezintă rezultatul unei activităţi extinse de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale. Din acestea au fost modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative. Propunerea legislativă urmăreşte o serie de modificări cu scopul final de a crea un cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin: - evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale; - crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal; - clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă; - reformularea unor texte pentru asigurarea ...

continuare →

Speţă referitoare la retrocedare: Andreescu Murăreţ şi alţii contra României – Încălcarea dreptului de proprietate

Vă prezentăm o speţă referitoare la retrocedare, prezentă pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. definitivă la 28 iunie 2010  (Cererea nr. 4.867/04) În Cauza Andreescu Murăreţ şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura, Corneliu Bârsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis Lopez Guerra, judecători, şi Santiago Quesada, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 15 decembrie 2009, pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 4.867/04) îndreptată împotriva României, prin care patru cetăţeni ai acestui stat, doamnele Elena Andreescu Murăreţ sş Maria Andreescu şi domnii Valentin-Georgin Andreescu şi Ioan Andreescu (reclamanţii), care au sesizat Curtea la data de 10 noiembrie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia). 2. Reclamanţii ...

continuare →