21 August, 2019

Instrumente unionale adoptate și jurisprudența CJUE – selecție iunie 2019

LegislaţieRegulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011Dată publicare JO UE: 25.06.2019 ● Dată intrare în vigoare: 15.07.2019 ● Se aplică de la: 16.07.2021 Regulamentul se aplică unei game largi de produse care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același obiectiv.Produsele pot fi introduse pe piața Uniunii numai în cazul în care există un operator economic stabilit pe teritoriul unui stat membru. Prin operator economic se înțelege un producător stabilit în Uniune, un importator atunci când producătorul nu este stabilit în Uniune, un reprezentant autorizat al producătorului care are sediul pe teritoriul unui stat membru și a fost mandatat în scris de producător, sau un furnizor de servicii de logistică în ceea ce privește ...

continuare →

Jurisprudenţă europeană: compensaţia pentru pierderea obiectelor din vina operatorului de transport aerian

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a hotărât în cauza C-410/11 Pedro Espada Sánchez şi alţii/ Iberia Líneas Aéreas de Espana SA că un pasager poate solicita operatorului de transport aerian o compensație pentru pierderea obiectelor sale atunci când acestea se găsesc într-un bagaj înregistrat pe numele unui alt pasager al aceluiași zbor, pasagerii în cauză având obligația să prezinte dovada acestei împrejurări. Astfel, în cadrul hotărârii pronunţate în data de 22 noiembrie 2012, Curtea afirmă că un pasager poate solicita operatorului de transport aerian o compensație pentru pierderea obiectelor sale care se găseau într-un bagaj înregistrat pe numele unui alt pasager. În consecință, trebuie despăgubit nu doar pasagerul care și-a înregistrat individual propriul bagaj, ci și cel ale cărui obiecte se găseau în bagajul înregistrat de un alt pasager care a luat același zbor. Revine pasagerilor în cauză, sub controlul instanței naționale, obligația de a dovedi că bagajul înregistrat ...

continuare →

Parlamentul a adoptat proiectul pentru punerea în aplicare a Codului penal

Parlamentul României a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei. Proiectul de act normativ, iniţiativă a Ministerului Justiţiei, reprezintă rezultatul unei activităţi extinse de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale. Din acestea au fost modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative. Propunerea legislativă urmăreşte o serie de modificări cu scopul final de a crea un cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin: - evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale; - crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal; - clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă; - reformularea unor texte pentru asigurarea ...

continuare →