19 Ianuarie, 2020

O decizie a CEDO interesantă (II)

Într-un articol precedent am inceput prezentarea unei situaţii juridice aparte, al cărei decurs îl vom supune dezbaterii în continuare.Contestarea de către reclamant a procesului-verbal de constatare a contravenţiei Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei menţionate, în partea sa referitoare la confiscarea vehiculului. Reclamantul a reproşat faptul că procesul-verbal nu menţiona circumstanţele (data, ora şi locul) presupusei disimulări în timpul controlului vamal, interzisă de art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.De asemenea, a precizat că vehiculul nu a fost niciodată înmatriculat în România. Prin Hotărârea din 31 iulie 2003, Judecătoria Timişoara a admis contestaţia reclamantului, a anulat procesul-verbal şi a dispus restituirea vehiculului.Instanţa a concluzionat că, din moment ce M.A. a intrat pe teritoriul românesc prezentându-se la punctul de control de la frontieră şi nu a încercat să sustragă vehiculul de la efectuarea controlului vamal, dat fiind faptul că ...

continuare →