20 Noiembrie, 2019

Care pot fi motivele respingerii unei cereri de suspendare provizorie a executării unei hotărâri judecătorești?

Prin cererea de apel înregistrată pe rolul instanţei în data de 11.03.2015, apelanta Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău a solicitat şi suspendarea executării provizorii a sentinţei civile apelate nr. 2699/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj, până la soluţionarea definitivă a cauzei.În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că deşi în cuprinsul dispozitivului hotărârii nu se face menţiune despre caracterul executoriu al hotărârii atacate, raportat la art. 274 din Codul muncii, cererea de suspendare este admisibilă în temeiul art. 450 Cod procedură civilă.Cu privire la necesitatea depunerii unei cauţiuni s-a invocat că apelanta este scutită de la această obligaţie în temeiul art. 7 din OG nr. 22/2002.S-a precizat că deşi legea nu impune condiţia existenţei unui motiv temeinic pentru a putea dispune suspendarea executării provizorii, în cazul de faţă suspendarea se impune cu atât mai mult cu cât motivele reţinute de instanţă sunt vădit nefondate.Apelanta a arătat în esenţă că ...

continuare →

UPDATE: Ordonanţa privind amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2012 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, prin care se prevede amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă până la data de 15 februarie 2013. Prin actul normativ se are în vedere amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pregătirii judecătorilor și întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziții ale Codului procesual civil. Totodată, Ordonanța abrogă dispozițiile din Codul de procedură civilă a căror neconstituționalitate a fost constatată prin Decizia Curții Constituționale nr. 967/2012. Conform unui comunicat emis de Ministerul Justiţiei, Guvernul României a adoptat ...

continuare →