22 August, 2019

O soluţie uşoară pentru rezolvarea litigiilor transfrontaliere minore

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluţiile disponibile pentru a soluţiona litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de până la 2 000 euro. Cu toate acestea, un nou raport al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) arată că această procedură uşor de utilizat, disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este încă puţin utilizată. Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunităţi de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru consumatori de a obţine „cea mai bună ofertă” la nivelul pieţei interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face ca aceste oportunităţi să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o problemă cu produsele sau cu livrarea. Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare şi consumatoare de timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiţie, astfel încât aceştia să­-şi exercite efectiv drepturile. Procedura europeană cu privire la cererile cu ...

continuare →

Judecătorii şi mediatorii sunt invitaţi la o conferinţă de deschidere a proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”

Ministerul Justiţiei organizează la Bucureşti, în perioada 21-22 septembrie 2011, Conferinţa de deschidere a proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul Specific „Justiţie civilă”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.just.ro/. Prin acest proiect se doreşte să se promoveze medierea în cauzele cu elemente de extraneitate prin organizarea de sesiuni de formare profesională pentru judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor centrale din Statele Membre partenere. De asemenea, se va elabora un ghid de bune practici pentru specialiştii în domeniu şi se vor distribui broşuri de informare către publicul larg, cu scopul de a se explica procedura medierii în cauzele cu elemente de extraneitate. Printre participanţii la conferinţă se află judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor partenere – Consiliul de Mediere, Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, Asociaţia Europeană a Judecătorilor care sprijină medierea ...

continuare →