22 August, 2019

PROIECT: Obligativitatea medierii, scoasă din lege

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator pune în concordanţă decizia Curţii Constituţionale cu cadrul actual impus de această hotărâre, astfel încât să nu mai existe confuzie între cele... ...

continuare →

UPDATE: Care sunt cele trei nume propuse pentru funcţia de judecător – reprezentant al României la CEDO?

Ministerul Justiţiei a anunţat astăzi numele celor trei candidaţi care au fost selectaţi pentru ocuparea postului de judecător – reprezentant al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după susţinerea interviurilor. Propunerile înaintate de Comisia de selecţie sunt: Bianca Andrada Guţan, Iulia Antonella Motoc, Florin Streteanu.Potrivit comunicatului emis de MJ, pe lista de rezervă a fost selecţionat domnul Tudor Pantîru.Cele două liste au fost înaintate Guvernului, spre aprobare şi transmitere către Parlament. Lista principală se va înainta Consiliului Europei de către Guvern, după obţinerea avizului comisiilor juridice şi pentru drepturile omului din Senat şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună.Judecătorul român la CEDO va fi ales de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, dintre cei trei candidaţi propuşi de Guvernul României.* Dintre ce candidaţi s-a ales?La începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiţiei a aunţat numele celor şapte persoane înscrise iniţial: Cristina Coteanu (doctor în drept, fost secretar de stat în Ministerul ...

continuare →

Reprezentanţii României la CEDO: Astăzi este ultima zi pentru depunerea candidaturilor

Persoanele interesate de ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) îşi mai pot depune dosarele de candidatură astăzi, 7 iunie, procedura de înscriere luând sfârşit la finalul acestei zile. Mandatul actualului reprezentant al României la CEDO (Corneliu Bîrsan) expiră în decembrie, iar Bucureştiul are obligaţia de a trimite trei noi propuneri până pe 26 iulie. Dosarele de candidatură se depun la Ministerul Justiţiei la secretariatul cabinetului ministrului justiţiei  (etaj 1, camera 7), în format hârtie şi electronic (CD) sau la adresa de email cedo@just.ro, cu confirmare de primire.* Ce condiţii trebuie să îndeplinească candidaţii?Potrivit reglementărilor legislative la nivel european, îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:au vârsta sub 70 de ani;se bucură de înaltă prestanţă morală şi civică;întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţiuni judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută;au experiență în domeniul drepturilor omului;cunosc în mod activ cel puţin una dintre cele două ...

continuare →

Cum se vor alege reprezentanţii României la CEDO? Termene limită, dosarul şi condiţiile de candidatură

Guvernul a declanşat procedura de desemnare a celor trei candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), persoanele interesate trebuind să îşi depună candidaturile până pe 7 iunie 2013, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Justiţiei.Persoanele interesate îşi pot depune candidatura până la această dată, la Ministerul Justiţiei la secretariatul cabinetului ministrului justiţiei  (etaj 1, camera 7), în format hârtie şi electronic (CD) sau la adresa de email cedo@just.ro, cu confirmare de primire.* Ce condiţii trebuie să îndeplinească candidaţii?Potrivit reglementărilor legislative la nivel european, îşi pot depune candidatura persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:au vârsta sub 70 de ani;se bucură de înaltă prestanţă morală şi civică;întrunesc condiţiile de exercitare a unor înalte funcţiuni judiciare sau sunt jurişti cu reputaţie profesională recunoscută;au experiență în domeniul drepturilor omului;cunosc în mod activ cel puţin una dintre cele două limbi oficiale ale Curţii Europene a Drepturilor ...

continuare →