22 Septembrie, 2019

Ce măsuri fiscal-bugetare a mai adoptat Guvernul României

Semnalam, zilele trecute, o reglementare privind condiţiile în care pot beneficia de scutiri de penalităţi şi alte facilitaţi fiscale, distribuitorii de medicamente, pentru datorii în temeiul unor acte normative mai vechi. Dispoziţiile sunt cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 611, în vigoare de la 27 august a.c. În cele ce urmează, ne vom referi la alte măsuri fiscal-bugetare instituite prin ordonanţa de guvern, în afară aspectelor deja menţionate. Prin dispoziţiile privind reglementarea unor operaţiuni financiare, se aduc modificări privind repartizarea profitului realizat de Compania Naţională “Loteria Română” şi dintre care reţinem abrogarea de la 31 decembrie 2013 a unor prevederi din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006. Abrogarea se referă la dispoziţia potrivit căreia Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. acordă 0,4% din profitul net pentru achiziţia de ...

continuare →

În afară de adrenalină, jocurile de noroc aduc şi noi obligaţii pentru organizatori!

Prin Hotărârea Guvernului nr.823/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.616 din 31 august a.c., a fost modificată și completată H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Notăm, mai jos, câteva din principalele noutăți, în atenția firmelor cu ocupații în domeniu. ● În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al hotărâri de guvern, dată în aplicare, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice. ● În cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. ● În cazul jocurilor de pariuri on-line, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie ...

continuare →

Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Ministerul finanţelor publice, în calitate de iniţiator, a redactat proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.  Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare, având în vedere faptul că O.U.G nr.77/2009 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, în sensul adaptării acesteia la conţinutul noilor prevederi din OUG nr. 77/2009. Proiectul de hotărâre a primit avizul din partea Comisie Europene, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE referitoare la procedura de furnizare de informaţii in domeniul standardelor, ...

continuare →